Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιώνς Τεχνικής Υποστήριξης για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιώνς Τεχνικής Υποστήριξης για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)


Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής
Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.) σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης»

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα