Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Καμπάνια για την προβολή και προώθηση των νέων χρήσεων και εφαρμογών του ΑΣΣΚ»
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Καμπάνια για την προβολή και προώθηση των νέων χρήσεων και εφαρμογών του ΑΣΣΚ»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση υπηρεσιών


«Καμπάνια για την προβολή και προώθηση των νέων χρήσεων και εφαρμογών
του ΑΣΣΚ

»

Προϋπολογισμός 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ.


Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα