Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (1-2018)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (1-2018)

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών


«Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής
Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
, προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα