Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (2-2018)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (2-2018)

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών


«Προσωποποίησης 100.000 τεμαχίων καρτών που υλοποιούν συνδυασμό
προϊόντων κομίστρου για το ΑΣΣΚ»

, προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα