Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 185
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 185

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210-8200999 fax. 210-8212219 ) προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης του Κοινού για διάστημα ενός έτους αρχής προβλεπομένης από την 3/11/2013.Ο Ο.Α.Σ.Α., παρέχει συγκοινωνιακή πληροφόρηση στο επιβατικό κοινό που θέλει να μετακινηθεί με τις αστικές συγκοινωνίες στην περιοχή της πρωτεύουσας συνδυάζοντας τη βέλτιστη διαδρομή ενώ παράλληλα δέχεται και τα παράπονα του επιβατικού κοινού για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το Τηλεφωνικό Κέντρο λειτουργεί στη έδρα του ΟΑΣΑ όλες τις ημέρες της εβδομάδας με τη χρήση των 15 υφιστάμενων γραμμών κλήσης οι οποίες μπορεί να επεκταθούν έως και 30 αν απαιτηθεί από τον αριθμό κλήσεων. Θα λειτουργεί μέσω τριψήφιας γραμμής (185) χωρίς χρέωση. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 160.000 ΕΥΡΩ (συν τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από τον Ο.Α.Σ.Α. (υπεύθυνη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, Πληροφορίες Β.Καραπιστόλη τηλ.:210-8200818) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι 28/8/2013, από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 29/8/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

 

Αθήνα, 15/7/2013

 

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ. Δελούκας

Πίσω στη λίστα