Ανακοινώσεις

Παράταση Προσωρινής Τροποποίησης των Λεωφορειακών Γραμμών 855 και 879.

Παράταση Προσωρινής Τροποποίησης των Λεωφορειακών Γραμμών 855 και 879.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει

την παράταση της προσωρινής τροποποίησης των λεωφορειακών γραμμών 855
(ΨΑΡΙ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ) και 879 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ),

λόγω συνέχισης των εργασιών επί της οδού Γκορυτσάς από τη Λ. ΝΑΤΟ έως την
οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή του Δήμου Ασπροπύργου, έως τις 14.04.2019, ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 855 – από αφετηρία προς τέρμα (Λόφο Κυρίλλου)

και

Λεωφορειακή γραμμή 879 – από τέρμα προς αφετηρία (Αχαρναί)

Από Λ. ΝΑΤΟ, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ, δεξιά Κριεζή, συνέχεια Κριεζή και συνέχεια
όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 855 – από τέρμα προς αφετηρία (Ψάρι)

και

Λεωφορειακή γραμμή 879 – από αφετηρία προς τέρμα (Ελευσίνα)

Από Καποδιστρίου, δεξιά Θριασίου, αριστερά Κριεζή, αριστερά Λ. ΝΑΤΟ,
συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση
:

Στα τμήματα των τροποποιημένων διαδρομών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις
υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραμμών καθώς και στις προσωρινές στάσεις που
έχουν ιδρυθεί.