Ανακοινώσεις

Παράταση προσωρινής μεταφοράς της αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών 818 και 819 και του τέρματος των λεωφορειακών γραμμών 841, 842 και 843, στο Δήμο Περάματος
Παράταση προσωρινής μεταφοράς της αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών 818 και 819 και του τέρματος των λεωφορειακών γραμμών 841, 842 και 843, στο Δήμο Περάματος.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει

την παράταση της προσωρινής μεταφοράς της αφετηρίας των λεωφορειακών
γραμμών 818


ΛΙΜ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ
) και 819 ΠΕΡΑΜΑ – ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ και του τέρματος των λεωφορειακών
γραμμών 841 ΠΕΡΑΜΑ – ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ), 842 ΠΕΡΑΜΑ – ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) και 843 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΡΑΜΑ, λόγω έργων για την αποκατάσταση
καθιζήσεων, ρηγματώσεων και παραμορφώσεων, στο χώρο στάθμευσης των
λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α, στο δυτικό άκρο του Δήμου Περάματος, για το χρονικό
διάστημα έως και τις 20.02.2021, ως εξής:

Α. Λεωφορειακές Γραμμές 818 και 819

Προσωρινή Αφετηρία
με την ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 818 και 819» επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στο
ρεύμα καθόδου της.


Λεωφορειακή γραμμή 818 ΛΙΜ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Διαδρομή προς Αφετηρία:

Από την Λεωφόρο Δημοκρατίας , αναστροφή επί τόπου και στάθμευση επί της
Λεωφόρου Δημοκρατίας (ρεύμα καθόδου- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Λεωφόρο Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ), αριστερά Καραολή και
Δημητρίου, συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.


Λεωφορειακή γραμμή 819 (ΠΕΡΑΜΑ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ):

Διαδρομή από Τέρμα:

Από την οδό Αγίου Γεωργίου, δεξιά Λεωφ. Δημοκρατίας, επί τόπου αναστροφή
και στάθμευση επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ρεύμα καθόδου- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Λεωφ. Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ), αριστερά Ανώνυμη οδό, συνέχεια
κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.

Β. Λεωφορειακές Γραμμές 843, 841, 842

Προσωρινό Τέρμα
με την ονομασία «ΤΕΡΜΑ 843, 841, 842» επί του παράδρομου της Λεωφ.
Δημοκρατίας, όπου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος από τον ανάδοχο χώρος.

Λεωφορειακή γραμμή 843 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΡΑΜΑ)

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την οδό Αγίου Γεωργίου, δεξιά Λεωφ. Δημοκρατίας, επί τόπου αναστροφή
προς τον παράδρομο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΡΜΑ).

Διαδρομή από Τέρμα:

Από τον παράδρομο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΡΜΑ), ευθεία
Λεωφόρο Δημοκρατίας, Αγχιάλου, συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 841 (ΠΕΡΑΜΑ-ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ):

Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αγίου Γεωργίου, δεξιά Λεωφόρο Δημοκρατίας, επί τόπου αναστροφή
προς τον παράδρομο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΡΜΑ).

Διαδρομή από Τέρμα

Από τον παράδρομο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΡΜΑ), ευθεία
Λεωφόρο Δημοκρατίας, αριστερά Γρ. Λαμπράκη, συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη
διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 842 (
ΠΕΡΑΜΑ-ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
):

Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αγίου Γεωργίου, δεξιά Λεωφόρο Δημοκρατίας, επί τόπου αναστροφή
προς τον παράδρομο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΡΜΑ).

Διαδρομή από Τέρμα

Από τον παράδρομο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΡΜΑ), ευθεία
Λεωφόρο Δημοκρατίας, αριστερά Γρ. Λαμπράκη, συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη
διαδρομή.

Πίσω στη λίστα