Ανακοινώσεις

Παράταση μερικής προσωρινής τροποποίησης της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 507 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ- ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΑ), στον Δήμο Διονύσου.

Παράταση μερικής προσωρινής τροποποίησης της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 507 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ- ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΑ), στον Δήμο Διονύσου.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την παράταση της μερικής προσωρινήςτροποποίησης της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 507 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ- ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΑ),
λόγω συνέχισης των εργασιών στην συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Κολοκοτρώνη, στον Δήμο
Διονύσου, για το χρονικό διάστημα έως τις 12/08/2019, ως εξής:

Λεωφορειακή Γραμμή 507

Διαδρομή από Αφετηρία
:

Από την οδό 25ης Μαρτίου, λοξά δεξιά Αγίου Ιωάννου, αριστερά
Λεωφ. Ροδοπόλεως, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Τέρμα :

Από την Λεωφ. Ροδοπόλεως, δεξιά Αγίου Ιωάννου, συνέχεια 25ης
Μαρτίου, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Πίσω στη λίστα