Διαγωνισμοί

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 6/7/2015 και ώρα 11:00πμ. και παρατάθηκε ως τις 23/7/2015.

Nέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα