Διαγωνισμοί

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια χαρτιού ασφαλείας, εκτύπωση εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών
Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια χαρτιού ασφαλείας, εκτύπωση εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια χαρτιού ασφαλείας, εκτύπωση εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 29/7/2015 και ώρα 12:00πμ.

Nέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα