Διαγωνισμοί

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ο.Α.Σ.Α. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών» προϋπολογισμού 45.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Νέα προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα