Ανακοινώσεις

Μερική τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών και Ίδρυση προσωρινών στάσεων.

Μερική τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών και Ίδρυση προσωρινών στάσεων.

1. Μερική τροποποίηση για το Σάββατο και την Κυριακή 14 &15/04/2018 τηνπρος αφετηρία διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 140, 622 & 815 ως εξής :

Aπό Θηβών, δεξιά Λεβαδείας, αριστερά Φωκίδος, δεξιά Μιχαλακοπούλου,
αριστερά Μεσογείων, αριστερά Φειδιππίδου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, συνέχεια
κανονικά για την 140 και δεξιά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Λεωφ. Βασ.
Σοφίας, συνέχεια κανονικά για τις 622 & 815.

2. Ίδρυση προσωρινών στάσεων:

α) Επί της οδού Μιχαλακοπούλου στη μεσοτοιχία 155-157 και μεταξύ των οδών
Αγ. Θωμά και Φαραντάτων.

β) Επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 131 και μεταξύ των οδών Σινώπης και
Βερβενών.

γ) Επί της οδού Μιχαλακοπούλου στον αρ. 91 και μεταξύ των οδών Ξενίας και
Κερασούντος.

Πίσω στη λίστα