Ανακοινώσεις

Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 406, και Β5 λόγω έργων κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 406, και Β5 λόγω έργων κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής τωνλεωφορειακών γραμμών 406, και Β5 από 21/4/2018 έως και 22/4/2018, λόγω έργων
κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην οδό Αγ. Ιωάννου στο Δήμο
Αγ. Παρασκευής, ως εξής:

Λεωφορειακή Γραμμή
406 προς τέρμα:

Από Πελοποννήσου, αριστερά Ειρήνης, δεξιά Μεσογείων, αριστερά Αγ.
Παρασκευής, συνέχεια ως έχει.

Λεωφορειακή Γραμμή
406 προς αφετηρία:

Από Αγ. Παρασκευής, αριστερά Μεσογείων, δεξιά Δήμητρος, αριστερά Βάκχου,
αριστερά Ασημακοπούλου, δεξιά Θεμιστοκλέους, δεξιά Αθ. Διάκου, ευθεία
Τασοπούλου, συνέχεια ως έχει.

Λεωφορειακή Γραμμή
Β5 προς σταθμό Λαρίσης:

Από τέρμα, Στρ. Τόμπρα, δεξιά Γιαβάση, αριστερά Αγ. Ιωάννου, αριστερά
Μεσογείων, συνέχεια ως έχει.

Στάσεις θα πραγματοποιούνται στις ήδη υπάρχουσες.

Πίσω στη λίστα