Ανακοινώσεις

Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 049, 130, 217, 229, A1, B1, X96, X80 και των γραμμών τρόλεϊ 17 και 20 λόγω εκδήλωσης στην οδό 2ας Μεραρχίας και Φίλωνος – Νοταρά, στο Δήμο Πειραιά

Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 049, 130, 217, 229, A1, B1, X96, X80 και των γραμμών τρόλεϊ 17 και 20 λόγω εκδήλωσης στην οδό 2ας Μεραρχίας και Φίλωνος – Νοταρά, στο Δήμο Πειραιά

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών

049, 130, 217, 229, A1, B1, X96, X80 και των γραμμών τρόλεϊ 17 και 20

,

λόγω εκδήλωσης στην οδό 2ας Μεραρχίας και Φίλωνος –Νοταρά, στο Δήμο
Πειραιά

, για το χρονικό διάστημα από

το Σάββατο 11/05/2019 στις 13:00 έως την Κυριακή 12/05/2019 στις 08:00,

ως εξής:

Λεωφορειακή Γραμμή 049

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Ακτή Ξαβερίου, Κλεισόβης, αριστ. Χατζηκυριακού, συνέχεια Ηρώων
Πολυτεχνείου και συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακές Γραμμές 217 και 229

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Ακτή Μιαούλη, δεξιά Ακτή Ποσειδώνος και αριστερά Εθν. Αντιστάσεως,
δεξιά Τσαμαδού και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Τρόλεϊ 17

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Ακτή Μιαούλη, συνέχεια Ακτή Μιαούλη, αριστερά αναστροφή στον ΟΛΠ, Ακτή
Μιαούλη, αφετηρία.

Γραμμή Τρόλεϊ
20

Διαδρομή από Τέρμα

Από Ακτή Καλλιμασιώτη, συνέχεια Ακτή Ποσειδώνος

, αριστ. Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Τσαμαδού, δεξιά Ηρ. Πολυτεχνείου,
αριστ. 2ας Μεραρχίας

και συνέχεια κανονικά.

ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΗ Χ96

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Ακτή Μιαούλη, συνέχεια Ακτή Μιαούλη, αριστ. Κλεισόβης, αριστ.
Χατζηκυριακού, συν. Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά 2ας Μεραρχίας και συνέχεια
κανονικά.

Λεωφορειακές Γραμμές
Α1, Β1,130,217,229,Χ80

Διαδρομή από Τέρμα

Από Ηρώων Πολυτεχνείου,

συνέχεια Ηρ. Πολυτεχνείου, δεξιά Χατζηκυριακού, δεξιά Χατζηκυριακού
Μαρίας, δεξιά Ακτή Ξαβερίου (αφετηρία)

.

Σημείωση :

Οι λεωφορειακές γραμμές και οι γραμμές τρόλεϊ θα πραγματοποιούν στάση
στις υφιστάμενες στάσεις των τροποποιημένων διαδρομών.

Οι γραμμές τρόλεϊ θα κινηθούν στο τροποποιημένο τμήμα εκτός δικτύου.

Πίσω στη λίστα