Ανακοινώσεις

Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των λεωφορειακών γραμμών 054, 605 και 444 λόγω εργασιών στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των λεωφορειακών γραμμών 054, 605 και 444 λόγω εργασιών στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, λόγω εργασιών στην οδό Μήδειας στον Δήμο Νέας
Ιωνίας, τροποποιούνται μερικά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 054,
605 και 444 σε δύο φάσεις , ως εξής:

Α΄ Φάση του έργου:
κατά το χρονικό διάστημα από τις 22/10/2018 έως και τις 12/11/2018

1)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 054

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την οδό Μήδειας (προσωρινή αφετηρία), αριστερά την Πλ.
Παναγή Τσαλδάρη, δεξιά Μήδειας, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από την οδό Μηδείας, προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μήδειας , μεταξύ
των οδών Φερτεκίου και Γρ. Ξενοπούλου, στην υπάρχουσα
στάση με την ονομασία «9ηΠΕΡΙΣΣΟΥ».

2)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 444

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την Λεωφ. Κύμης , συνέχεια Λεωφ.Κύμης, Λεωφ. Ομορφοκλησιάς (Βεϊκου),
συνέχεια κανονικά.

Δηλαδή δεν θα διέρχεται καθόλου από την Νέα Ιωνία.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από την Λεωφ. Ομορφοκλησιάς (Βεϊκου), συνέχεια Λεωφ. Κύμης, συνέχεια κανονικά. Δηλαδή δεν θα διέρχεται καθόλου από την Νέα Ιωνία.

3)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 605

Διαδρομή από αφετηρία
:

Από την οδό Μήδειας (προσωρινή αφετηρία), αριστερά Πλ. Παναγή Τσαλδάρη
, δεξιά Μήδειας, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από την οδό Μήδειας , προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μήδειας, μεταξύ
των οδών Φερτεκίου και Γρ. Ξενοπούλου , στην υπάρχουσα στάση με την
ονομασία «9ηΠΕΡΙΣΣΟΥ»

Β΄ Φάση του έργου
: κατά το χρονικό διάστημα από τις 13/11/2018 έως και τις 27/11/2018

1)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 054

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από

Πλ. Υγείας (προσωρινή Αφετηρία Βουλγαροκτόνου, έμποσθεν πλατεία
Υγείας), δεξιά Μήδειας, λοξά αριστερά Ωρωπού

, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από

Μήδειας,

αριστερά Ομήρου, αριστερά Λαοδικείας, αριστερά Βουλγαροκτόνου,

προσωρινή Αφετηρία στην Πλ. Υγείας
.

2)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 444

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την Λεωφ. Κύμης, συνέχεια Λεωφ.Κύμης, Λεωφ. Ομορφοκλησιάς (Βεϊκου),
συνέχεια κανονικά. Δηλαδή δεν θα διέρχεται καθόλου από την Νέα Ιωνία.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από την Λεωφ. Ομορφοκλησιάς (Βεϊκου), συνέχεια Λεωφ. Κύμης, συνέχεια
κανονικά. Δ ηλαδή δεν θα διέρχεται καθόλου από την Νέα Ιωνία.

3)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 605

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από την Πλ. Φλέμιγκ στην οδό Μήδειας, δεξιά Φλέμιγκ, αριστερά

Μήδειας, αριστερά Κ. Παλαμά, δεξιά Δερμιδεσίου, δεξιά Γιαννά Νικολάου,

συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Τέρμα
:

Από την οδό Άγγελου Σικελιανού, συνέχεια Άγγελου Σικελιανού, αριστερά
Δερμιδεσίου, αριστερά Αργένους , δεξιά Μήδειας, μέχρι το ύψος της Πλ.
Φλέμιγκ.

Πίσω στη λίστα