Ανακοινώσεις

Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφ. γραμμής 837 λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΑΙ ΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφ. γραμμής 837 λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΑΙ ΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Μερική προσωρινή τροποποίηση από την έναρξη της βάρδιας στις 12/09/2018 έως και την
λήξη της βάρδιας στις 24/09/2018 τη διαδρομή της λεωφ. γραμμής 837 ως εξής:

ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΗ 837

Διαδρομή προς Αφετηρία

Από Ηπείρου, δεξιά Στεφ. Σαράφη, αριστ. Δεληγιάννη, αριστ. Οδυσσέως και
συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Προσωρινή κατάργηση στάσης

Καταργείται προσωρινά η στάση «ΚΥΠΡΟΥ» (Κ.Σ. 010057) επί της οδού Κύπρου
μεταξύ των οδών Σαράφη και Φοινικίου κατά τη διάρκεια των έργων.

Διερχ. Γραμμές: 837.

Πίσω στη λίστα