Ανακοινώσεις

Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 406, 421 και Β5 λόγω έργων στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Λεωφορείο


Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 406, 421 και Β5 λόγω έργων στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των
λεωφορειακών γραμμών

406 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΤ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, 421 ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και Β5 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

λόγω έργων στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου (από Μεσογείων έως Τόμπρα), στο Δήμο
Αγ. Παρασκευής, για το χρονικό διάστημα

από την Πέμπτη 19/11/2020 έως και την Παρασκευή 20/11/2020,

ως εξής:

Λεωφορειακή Γραμμή 406

 

Διαδρομή προς τέρμα:

Από Πελοποννήσου, αριστερά Ειρήνης, δεξιά Μεσογείων, αριστερά Αγ.
Παρασκευής, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

 

Διαδρομή προς Αφετηρία

Από Αγ. Παρασκευής, δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο
τέρμα.

Λεωφορειακή Γραμμή 421

 

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή:

Από Αγ. Παρασκευής δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο
τέρμα.

 

Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή

Από το σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο, αριστερά Μεσογείων, αριστερά Αγ.
Παρασκευής, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή Β5

 

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή:

Από Ειρήνης, αριστερά Μεσογείων, τέρμα στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο.

 

Διαδρομή προς σταθμό Λαρίσης

Από το σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο, δεξιά Μεσογείων, συνέχεια όπως η
εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση :

Στο τμήμα των τροποποιημένων διαδρομών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις
υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραμμών.

Πίσω στη λίστα