Ανακοινώσεις

Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφ. γραμμών 524 και 526

Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφ. γραμμών 524 και 526

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 524 και 526, λόγω εργασιών επισκευών
εσχαρών όμβριων, στην οδό Μουσών και μεταξύ των οδών Λεωφόρου Κηφισίας και
Διονύσου, στο Δήμο Κηφισιάς, για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 12/03/2018 έως και την Πέμπτη 15/03/2018, ως εξής:

Διαδρομή από αφετηρία
:

Από την Λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Όθωνος, αριστερά Λεβίδου, δεξιά Μουσών,
συνέχεια κανονικά.

Στάσεις που εγκαταλείπονται προσωρινά:

1. Η στάση με την ονομασία «ΜΑΡΚΕΤΟΥ», επί της Λεωφ. Κηφισίας.

2.
Η στάση με την ονομασία «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ», επί της οδού Μουσών

Πίσω στη λίστα