Ανακοινώσεις

Λειτουργία λεωφ. γραμμών 235, 608, 622 – 815 λόγω εργασιών στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου στο Δήμο Αθηναίων

Λειτουργία λεωφ. γραμμών 235, 608, 622 – 815 λόγω εργασιών στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου στο Δήμο Αθηναίων

Λόγω εργασιών στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου στο Δήμο Αθηναίων και με στόχο
την διευκόλυνση και την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφ. γραμμών και του
επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των

γραμμών 235, 608, 622 & 815 την Κυριακή 17/6/2018 από 07:00 έως
13:00

ως εξής:

Κατεύθυνση προς Ακαδημία, Γαλάτσι και Ταύρο:

Από Μ. Ασίας, δεξιά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, δεξιά
Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Λεωφ. Βασ. Σοφίας- συνέχεια κανονικά.

Οι παραπάνω γραμμές για το τροποποιημένο τμήμα της διαδρομής τους θα
πραγματοποιούν στάσεις στις υπάρχουσες στάσεις των άλλων διερχόμενων
γραμμών.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο πληροφοριακό κέντρο ΟΑΣΑ τηλ. 11185.

Πίσω στη λίστα