Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D-O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων»
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D-O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων»

Διαβάστε ολόκληρη τη προκήρυξη

Πίσω στη λίστα