Διαγωνισμοί

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 2 ΟΨΕΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 2 ΟΨΕΩΝ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου 2 όψεων (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δείγμα Κοπτικού

Πίσω στη λίστα