Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την –“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ–” Αλλαγή ημερομηνίας διαγωνισμού
Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την –“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ–” Αλλαγή ημερομηνίας διαγωνισμού

Δείτε την απόφαση αλλαγής ημερομηνίας εδώ

Πίσω στη λίστα