Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.

27.08.2020 – Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό σε μορφή pdf..

Πίσω στη λίστα