Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ»
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ»

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα