Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την προμήθεια 20 υπολογιστών χωρίς οθόνη
Διαγωνισμός για την προμήθεια 20 υπολογιστών χωρίς οθόνη

Δείτε την προκήρυξη σε μορφή .pdf εδώ