Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης στο τεύχος Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας»

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σε μορφή pdf.