Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) προκειμένου να προβεί, μέσω ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, στην Εκτύπωση  70.000 ρολών εισιτηρίων, συνέταξε σχετικό σχέδιο Προκήρυξης.

 

Με σκοπό την αρτιότερη σύνταξη της Προκήρυξης, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την Εκτύπωση ρολών εισιτηρίων, να παραλάβουν από εδώ το εν λόγω σχέδιο προκειμένου να διατυπώσουν  εγγράφως τις παρατηρήσεις τους.

 

Τα γραπτά σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν στον Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα, Φαξ : 210 8212219) μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2013. Στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να ενσωματωθούν κατά το δυνατό στη σχετική προκήρυξη με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων στο διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί.

 

Για τη διευκρίνιση των σχολίων και παρατηρήσεων που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Διαβούλευση, στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., στις 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα).

 

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί διαδικασία επιλογής ή πρόκρισης προμηθευτών για τον μελλοντικό διαγωνισμό.

Πίσω στη λίστα