Δελτία Τύπου

Ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο για πολύτεκνους γονείς και μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μαθητές και φοιτητές εξωτερικού. Παράταση στην ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης φοιτητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο για πολύτεκνους γονείς και μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μαθητές και φοιτητές εξωτερικού. Παράταση στην ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης φοιτητών.

Στην ανανέωση του δικαιώματος μετακίνησής τους με μειωμένο κόμιστρο στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, οφείλουν να προχωρήσουν
πολύτεκνοι γονείς και μέλη των πολύτεκνων οικογενειών, μαθητές της Δημόσιας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών και φοιτητές εξωτερικού μέχρι
την ηλικία των 25 ετών.

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει τους πολύτεκνους γονείς καθώς και τα μέλη των πολύτεκνων
οικογενειών, τους μαθητές άνω των 18 ετών και τους φοιτητές των
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών που κάνουν χρήση
του δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο ότι, μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2019, θα μπορούν να προσέρχονται στα
εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου
της ΟΣΥ, προκειμένου να επεκτείνουν το χρονικό διάστημα ισχύος του
μειωμένου κομίστρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με τις
προσωποποιημένες κάρτες Athenacard, ανά κατηγορία:

– Πολύτεκνοι γονείς και μέλη πολύτεκνων οικογενειών

α. Ισχύον και θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνων

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

– Μαθητές Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών

α. Βεβαίωση σπουδών έτους 2019-2020

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

– Φοιτητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών

α. Ισχύουσα «student card – university ID» του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής

β. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

γ. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ(απαιτείται εφόσον είχε χρησιμοποιηθεί κατά την
αρχική έκδοση της κάρτας)


Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην ανανέωση του δικαιώματος μετακίνησης
με μειωμένο κόμιστρο, δίνεται σε όλους τους φοιτητές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει όλους τους εν ενεργεία φοιτητές ότι το αργότερο μέχρι την
15η Νοεμβρίου θα μπορούν να προσέρχονται στα εκδοτήρια των
σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου της ΟΣΥ, για
να πραγματοποιηθεί επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματος
τους στις προσωποποιημένες κάρτες Athenacard που έχουν ήδη στην κατοχή
τους.

Η ανανέωση γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του
εγγράφου πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Όσοι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην ανανέωση έως την συγκεκριμένη
ημερομηνία, από την 16η Νοεμβρίου 2019 θα μετακινούνται με
κόμιστρα κανονικής τιμής, χωρίς έκπτωση, μέχρι να προσέλθουν σε εκδοτήριο
και να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και το ωράριο
λειτουργίας τους, δίνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.stasy.gr/index.php?id=77

Πίσω στη λίστα