Πνευματικά Δικαιώματα

Τα δικαιώματα του πληροφοριακού υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή αυτό παρουσιάζεται (χάρτες, σχεδιαγράμματα, γραμμές, δρομολόγια, κ.τ.λ.), ανήκουν αποκλειστικά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και διατίθενται στο κοινό μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε ανατύπωση ή χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΟΑΣΑ διώκεται ποινικά.

Όροι χρήσης της εφαρμογής OASA Telematics

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα δικαιώματα του πληροφοριακού υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή αυτό παρουσιάζεται (χάρτες, σχεδιαγράμματα, γραμμές, δρομολόγια, κ.τ.λ.), ανήκουν αποκλειστικά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και διατίθενται στο κοινό μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε ανατύπωση ή χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΟΑΣΑ διώκεται ποινικά.