Επαναπροκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικοού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καταστροφής των αποδεικτικών Κομίστρου που δεν βρίσκονται σε ισχύ

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικοού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καταστροφ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υποδομής και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου καθώς και Ανάπτυξης Εφαρμογής ελέγχου από τους Ελεγκτές Κομίστρου

Πρόχειρος διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Εμπειρογνώμονα για το Λογισμικό Υπ...

Περισσότερα

Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της καταστροφής αποδεικτικών κομίστρων που δεν βρίσκονται σε ισχύ

Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της καταστροφής αποδεικτικών κομίστρων που δεν βρίσκονται σε ισχύ ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού ...

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων σ...

Περισσότερα

Απαντήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών».

Απαντήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «εγκατάστ...

Περισσότερα