Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή, Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά»-Αριθ. Διακήρυξης: 2/2022

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή, Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια server, προμήθεια αδειών Win. server, υπηρεσίες μεταφοράς συστημάτων

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια server, προμήθεια αδειών Win. server, υπηρεσίες μεταφοράς συστημάτων, σε μορφή pdf....

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες αναβάθμισης τραπεζικών εφαρμογών για τα POS με χρήση τραπεζικής κάρτας σε εξοπλισμό ΑΣΣΚ

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες αναβάθμισης τραπεζικών εφαρμογών για τα POS με χρήση τραπεζικής κάρτας σε εξοπλισμό...

Περισσότερα