Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζοδρομίου πλησίον στάσεων ΟΑΣΑ»

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζ...

Περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- Για την ανάθεση υπηρεσιών Ταχυδρομικής αποστολής προσωποποιημένων καρτών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- Για την ανάθεση υπηρεσιών Ταχυδρομικής αποστολής προσωποποιημένων καρτών Η πρόσκληση σε μορφή pdf. ...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦ...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς προϊόντων κομίστρου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «...

Περισσότερα

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. Διακήρυξης 1-2020 για την προμήθεια καρτών – Απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού και επιστολή για την παροχή διευκρινίσεων του διαγωνισμού

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. Διακήρυξης 1-2020 για την προμήθεια καρτών - Απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας του δια...

Περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» “

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κ...

Περισσότερα

Διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων καμερών καταγραφής παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων του ΟΑΣΑ

Διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάστα...

Περισσότερα