Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς προϊόντων κομίστρου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «...

Περισσότερα

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. Διακήρυξης 1-2020 για την προμήθεια καρτών – Απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού και επιστολή για την παροχή διευκρινίσεων του διαγωνισμού

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. Διακήρυξης 1-2020 για την προμήθεια καρτών - Απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας του δια...

Περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» “

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κ...

Περισσότερα

Διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων καμερών καταγραφής παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων του ΟΑΣΑ

Διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάστα...

Περισσότερα

Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D – O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος

Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στε...

Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο ...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού...

Περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο....

Περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ...

Περισσότερα