Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για λογιστική επισκόπηση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΣΑ

H πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για λογιστική επισκόπηση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΣΑ, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων Oracle Cloud, διάρκειας ενός έτους

H πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων Oracle Cloud, διάρκειας ενός έτους, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες α) συντήρησης / υποστήριξης συστήματος “ATLANTIS”, β) υποστήριξης Δ/νσης Πληροφορικής, διάρκειας ενός έτους

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες α) συντήρησης / υποστήριξης συστήματος  “ATLANTIS”, β) υποστήριξης Δ/νσης Πληροφορι...

Περισσότερα