Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Kαμερών Kαταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ»

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Kαμερών Kαταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού για ένα (1) έτος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού για ένα (1) έτος. Η π...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής. Η πρόσκληση σε...

Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών “Eξειδικευμένης υποστήριξης για Μηνιαίες Αναφορές και Ετήσιες Οικον. Καταστάσεις 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογ. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών “Eξειδικευμένης υποστήριξης για Μηνιαίες ...

Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένης λογιστικής υποστήριξης και προσαρμογής στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένης λογιστικής υποστήριξης και προσαρμογής στην ηλεκτρονική τιμολόγ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε.) του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α»

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (...

Περισσότερα