Κανόνες μεταφοράς προϊόντων κομίστρου και αποθηκευμένης αξίας στην περίπτωση αντικατάστασης της Προσωποποιημένης ATH.ENA Card

Μεταφέρονται: Οι ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του προϊόντος.

Προϊόν μεγάλης
χρονικής διάρκειας
30, 90, 180, 365 ημερών

Μεταφέρονται: Όσα εισιτήρια του πακέτου βρέθηκαν αχρησιμοποίητα.

Πακέτο αριθμού εισιτηρίων,
π.χ. πακέτο 5 εισιτηρίων

Μεταφέρονται: οι ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του προϊόντος, εφόσον είχε ενεργοποιηθεί (επικυρωθεί), ή ολόκληρα, αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Εισιτήριο 3ήμερο (τουριστικό)
Εισιτήριο 5ήμερο

Μεταφέρονται: Ολόκληρα, εφόσον δεν έχουν ενεργοποιηθεί (επικυρωθεί).

Εισιτήριο €1.40 και €0.60
Όλα τα εισιτήρια αεροδρομίου
με λεωφορείο και μετρό.

Μεταφέρονται: Ολόκληρο, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί ή βρισκόταν στην διάρκεια ισχύος του.

Ημερήσιο Εισιτήριο
(24ωρο)

Μεταφέρονται: Η υπολειπόμενη αξία.

Αποθηκευμένη αξία

Η συνεργασία μας γίνεται καλύτερη όταν παραλαμβάνετε και ελέγχετε πάντα την απόδειξη που εκδίδεται κάθε φορά που φορτίζετε μία ATH.ENA Card ή πολλαπλό εισιτήριο.