Η περιοχή που εξυπηρετείται σήμερα με αστική συγκοινωνία από τον Όμιλο ΟΑΣΑ είναι ο Νομός Αττικής
Χάρτης με το δίκτυο εξυπηρέτησης με τα ΜΜΜ στην Αθήνα