Λεωφορεία και τρόλεϊ

Πρόστιμα ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

 • Στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ Α.Ε. (Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33)
 • Μέσω ταχυδρομικών επιταγών των ΕΛ.ΤΑ.
 • Μέσω κατάθεσης ποσού στους κάτωθι αριθμούς (ΙΒΑΝ) λογαριασμών των τράπεζων:
  Ε.Τ.Ε. (Εθνική): GR4301101040000010447181271
  ALPHA BANK A.E.: GR0601401040104002320005134


  Το αντίγραφο της κατάθεσης θα αποστέλλεται μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Είναι απαραίτητη η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η ημερομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη, σαν αιτιολογία στο καταθετήριο.

Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Γραμμές μετρό 1, 2, 3 και τραμ

Πρόστιμα ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

Εξόφληση των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται:
 • Με κατάθεση στον λογαριασμό της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) της τράπεζας ALPHA BANK IBAN: GR3601401100110002320004892.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Είναι απαραίτητη η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη, σαν αιτιολογία στο καταθετήριο
 • Προαιρετικά, προτείνεται να πραγματοποιείται αποστολή του αντιγράφου του καταθετηρίου στον αριθμό fax 214.414.1383 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο fines@stasy.gr
 • Στο Γραφείο Προστίμων που βρίσκεται στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Αθηνάς 67, 105 52, Αθήνα
  • Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 - 16:00
  • Τηλέφωνα: 214.414.1352
  • Φαξ: 214.414.1383

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: στείλτε το μήνυμά σας στο fines@stasy.gr ή συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα: http://www.stasy.gr/index.php?id=358&L=1.%2F%2Fimages%2Fstories%2Fracrew.php%3Frf

Πρέπει να γνωρίζετε

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους ( ΦΕΚ Β/3203 -ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 Αρ. 5 Παρ 2).