Λεωφορεία και τρόλεϊ

Πρόστιμα ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

Εξοφλήσεις Προστίμων:
 • Στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ Α.Ε. (Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33)
  Τηλ. 210-4270610-725-736
  Ώρες Κοινού: 08.00πμ-13.30μμ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Μέσω κατάθεσης ποσού στους κάτωθι αριθμούς (ΙΒΑΝ) λογαριασμών των τράπεζων:
  Ε.Τ.Ε. (Εθνική): GR4301101040000010447181271 Δικαιούχος Ο.ΣΥ. Α.Ε.
  ALPHA BANK A.E.: GR0601401040104002320005134 Δικαιούχος Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αιτήματα Επιβατών για Επιβολή Προστίμων

Τμήμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
E-mail: prostimo@osy.gr

Επισκέψεις Επιβατικού Κοινού στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΣΥ Α.Ε.

Οι επισκέψεις του Επιβατικού Κοινού στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΣΥ Α.Ε. θα γίνονται Μόνο κατόπιν Ραντεβού στις ανωτέρω τηλεφωνικές γραμμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου & η σειρά αυτού, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη.

ΜΟΝΟ για τις καταθέσεις μειωμένου ποσού (φοιτητική ή πολυτεκνική ιδιότητα, άτομα άνω των 65 ή κάτω των 18 ετών), απαιτείται να αποστέλλονται στο ανωτέρω e-mail τα εξής έγγραφα:

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ.

 • Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται τ’ ανωτέρω, η Ο.ΣΥ. Α.Ε δεν δύναται να εξοφλήσει την οφειλή, η οποία θα παραμένει απαιτητή.
 • Τα καταθετήρια και τα αναγραφόμενα σε αυτά, υλοποιούνται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Γραμμές μετρό 1, 2, 3 και τραμ

Πρόστιμα ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

Εξόφληση των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται:

Mέσω της ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ηλεκτρονικά ή σε συνεργαζόμενες τράπεζες), χρησιμοποιώντας το μοναδικό αριθμό οφειλής RF που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου (Π.Β.Π.Ε.Π.) σε κόκκινο πλαίσιο.

Επωνυμία Οργανισμού: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Προστίμων

 • Τηλ : 2144141352 (Δευτέρα -Παρασκευή 08:00-15:00)
 • email: fines@stasy.gr

Ενστάσεις (Αιτήσεις ακύρωσης / μείωσης προστίμου) υποβάλλονται μέσω του gov.gr. Για να υποβάλετε την ένστασή σας παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πρέπει να γνωρίζετε

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους ( ΦΕΚ Β/3203 -ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 Αρ. 5 Παρ 2).