Υπηρεσίες Απολεσθέντων Αντικειμένων

Γραφεία απoλεσθέντων αντικειμένων λειτουργούν σε όλες τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Οι μεταφορείς δεν ευθύνονται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών κατά την διάρκεια της μεταφοράς.

Για λεωφορεία, τρόλεϊ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

Πληροφορίες για την επικοινωνία και ώρες λειτουργίας: Απoλεσθέντα

Για μετρό γραμμές 1, 2, 3 και γραμμές τραμ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Πληροφορίες για την επικοινωνία και ώρες λειτουργίας: Απoλεσθέντα