Υπηρεσίες Απολεσθέντων Αντικειμένων

Γραφεία απoλεσθέντων αντικειμένων λειτουργούν σε όλες τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Για λεωφορεία, τρόλεϊ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

Πληροφορίες για την επικοινωνία και ώρες λειτουργίας: Απoλεσθέντα

Για μετρό γραμμές 1, 2, 3 και γραμμές τραμ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Πληροφορίες για την επικοινωνία και ώρες λειτουργίας: Απoλεσθέντα