Σχόλια Αναφορές - Παράπονα

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό δικαιωμάτων Επιβατών (ΦΕΚ Β 1181/2015), Προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως οι αναφορές − καταγγελίες από τους αρμόδιους φορείς (ΟΣΥ Α.Ε. για λεωφορεία και τρόλεϊ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για μετρό γραμμές 1, 2, 3 και ΤΡΑΜ) πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως: τα πλήρη στοιχεία του καταγγέλλοντα (Όνομα, Επώνυμο) και στοιχεία επικοινωνίας (email, Ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax), τους λόγους υποβολής της καταγγελίας, σαφή περιγραφή του συμβάντος, σχετικές πληροφορίες με το ταξίδι.
Για αναφορές ή παράπονα παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα:

Φόρμα Αναφορών – Σχολίων – Υποδείξεων

Σημείωση: Αναφορές – παράπονα με υβριστικό περιεχόμενο, με ασαφείς ή μη πραγματικές πληροφορίες καθώς και με ανεπαρκή ή μη αληθή στοιχεία επικοινωνίας, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν λαμβάνουν απάντηση από τον Οργανισμό και τους Φορείς.

Αναφορές Ατυχημάτων

Για αναφορά ατυχημάτων με λεωφορεία ή τρόλεϊ παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα ΟΣΥ Α.Ε.

Για αναφορά ατυχημάτων με Μετρό -Τραμ παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Επικοινωνία με τον Οργανισμό

H επικοινωνία με τον Οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί:
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα

  • Τηλεφωνικό κέντρο: 2108200999
  • Εmail: oasa@oasa.gr

 

Φόρμα Αναφορών - Σχολίων - Υποδείξεων