Ο Οργανισμός μας προσφέρει τη δυνατότητα σε συλλόγους, εταιρείες και σωματεία, μαζικής αγοράς προϊόντων ετήσιας ή/και εξαμηνιαίας ισχύος που δίνουν το δικαίωμα απεριόριστης μετακίνησης για 12 μήνες στην τιμή των 10 μηνών ή και λιγότερο, ανάλογα με τη ζητούμενη ποσότητα καρτών ή αντίστοιχα το δικαίωμα απεριόριστης μετακίνησης για 6 μήνες με έκπτωση 7-13% ανάλογα με τη ζητούμενη ποσότητα καρτών, εξασφαλίζοντας σαφή πρόσθετα οφέλη, ως εξής:

Οφέλη για τα μέλη των εταιρειών-συλλόγων

  • Αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
  • Εξοικονόμηση κόστους στάθμευσης.
  • Εξοικονόμηση χρόνου και ταλαιπωρίας από άσκοπη αναζήτηση απόκτησης έγκυρου τίτλου μεταφοράς.
  • Γρήγορη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση από την κατάθεση των στοιχείων για την έκδοση της κάρτας μέχρι τη φόρτιση του κομίστρου και την ενεργοποίηση αυτής.
  • Εξοικονόμηση χρημάτων σε σύγκριση με μηνιαίο κόμιστρο.
  • Δυνατότητα αγοράς κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Οφέλη για τις εταιρείες-συλλόγους

  • Εξασφαλίζει μία σημαντική εξατομικευμένη παροχή στον εργαζόμενο.
  • Αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στο περιβάλλον.
  • Συντείνει στη μειωμένη ζήτηση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο εργασίας.

Οι κάρτες μετακίνησης απεριορίστων διαδρομών διακρίνονται σε 2 τύπους:

1) Μετακίνηση στην Αστική Ζώνη

Χρήση: Ισχύει για Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Τραμ, Μετρό (έως Κορωπί) και Προαστιακό (στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί).

Αρχική τιμή: 330€ για κόμιστρο 365 ημερών, και 170€ για κόμιστρο 180 ημερών.

Κλίμακα Εκπτώσεων

Ανά Ζητούμενη ποσότητα και Παραγόμενη Τιμή

  ΤΕΜΑΧΙΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 365 ΗΜΕΡΩΝ
(330€) 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 180 ΗΜΕΡΩΝ
(170€) 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

51-500 9,00% 300,30 € 7,00% 158,10 €
501-1500 12,00% 290,40 € 10,00% 153,00 €
1501- 15,00% 280,50 € 13,00% 147,90 €

2) Μετακίνηση έως/από Αεροδρόμιο

Χρήση: Ισχύει για Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Τραμ, Μετρό (έως Αεροδρόμιο) και Προαστιακό (στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο.)

Αρχική τιμή: 490€ για κόμιστρο 365 ημερών, και 250€ για κόμιστρο 180 ημερών.

Κλίμακα Εκπτώσεων

Ανά Ζητούμενη ποσότητα και Παραγόμενη Τιμή

  ΤΕΜΑΧΙΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 365 ΗΜΕΡΩΝ
(330€) 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 180 ΗΜΕΡΩΝ
(170€) 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

51-500 9,00% 445,90 € 7,00% 232,50 €
501-1500 12,00% 431,20 € 10,00% 225,00 €
1501- 15,00% 416,50 € 13,00% 217,50 €

Σε περίπτωση μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του αριθμού των δικαιούχων και των καρτών που θα διατεθούν από τον ΟΑΣΑ, το πλαίσιο συμφωνίας θα δύναται να επεκταθεί με τους ίδιους όρους και με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της δαπάνης. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών των καρτών εντός του χρονικού πλαισίου της συμφωνίας οι τελικές τιμές αναπροσαρμόζονται ανάλογα.