Χάρτης Γραμμής :749
Γραμμή 749 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Πλοηγηθείτε στο Χάρτη της Γραμμής!
Δριαδρομή
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΦΥΛΗΣ-ΖΗΝΩΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΣΠΟΡΟΥ(ΥΛΙΚΗΣ)-ΝΙΚ.ΞΙΦΙΑ(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)-ΝΙΚΗΦ.ΟΥΡΑΝΟΥ-ΠΥΡΡΟΥ ΔΗΜΑ-ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΓΙΑΚΗ-ΠΥΡΡΟΥ ΔΗΜΑ-ΑΓ.ΟΡΟΥΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΦΥΛΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δευτέρα εως Παρασκευή
Από: 1Η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) Έως:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Για τα Δρομολόγια: 05:00
Σάββατο
Από: 1Η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) Έως:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Για τα Δρομολόγια: 05:00
Κυριακή
Από: 1Η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) Έως:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Για τα Δρομολόγια: 05:00
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
Από Αφετηρία
Δευτέρα εως Παρασκευή
ΏρεςΛεπτά
05001035
060030
070030
080030
09003050
101030
110030
120030
130030
140030
150030
160030
17003050
181030
190030
200030
210030
220030
230030
Σάββατο
ΏρεςΛεπτά
05001035
060030
070030
080030
09003050
101030
110030
120030
130030
140030
150030
160030
170535
180535
191045
2030
2115
220045
2330
Κυριακή
ΏρεςΛεπτά
050030
0615
070045
0835
092555
102555
1130
120535
130530
140030
150030
160030
170535
180535
191045
2030
2115
220045
2330
Αλληλουχία Στάσεων

ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

22η ΦΥΛΗΣ

ΖΗΝΩΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

3η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

4η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

5η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

6η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

7η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

1η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

2η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

3η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

4η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

5η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

6η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

8η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

9η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

10η ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

24Η ΦΥΛΗΣ

23Η ΦΥΛΗΣ

22Η ΦΥΛΗΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185