Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Δείτε τη διακήρυξη σε .pdf εδώ