Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμός για την προμήθεια 20 υπολογιστών χωρίς οθόνη

Δείτε την προκήρυξη σε μορφή .pdf εδώ