Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2015

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των Οχημάτων του Οργανισμού και της αστικής του ευθύνης καθ’όλο το έτος 2015 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προκήρυξη ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2015 pdf

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.