Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Μερική τροποποίηση διαδρομών γραμμών 054, 605 λόγω εορτασμού

Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

και για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014, λόγω των εκδηλώσεων στην πλατεία Αγ. Ευσταθίου, του Δήμου Ν. Ιωνίας,

στην διαδρομή των λεωφ. γραμμών 054,   605 ως εξής :

 

            Διαδρομή από Αφετηρία της λεωφ. γραμμής 054.

Από Πλ. Υγείας (προσωρινή Αφετηρία Βουλγαροκτόνου, έμποσθεν πλατεία Υγείας), δεξιά Μηδείας, λοξά αριστερά Ωρωπού, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

 

            Διαδρομή από Τέρμα της λεωφ. γραμμής 054.

Από Μηδείας, αριστερά Ομήρου, αριστερά Λαοδικείας, αριστερά Βουλγαροκτόνου, προσωρινή Αφετηρία στην Πλ. Υγείας.

           

Διαδρομή από Αφετηρία της λεωφ. γραμμής 605.

Από  Αδριανουπόλεως (προσωρινή αφετηρία στην εκκλησία), αριστερά Κολοκοτρώνη, αριστερά Κύπρου, αριστερά Αγ. Αναστασίας, δεξιά Αδριανουπόλεως, συνέχεια κανονικά.

 

 

Διαδρομή από Τέρμα της λεωφ. Γραμμής 605

Από Κομανών, συνέχεια Αδριανουπόλεως (προσωρινό τέρμα στην εκκλησία) .