Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Τροποποιήσεις διαδρομών λεωφ. γραμμών Δήμου Κηφισιάς

1.    Προσωρινή τροποποίηση της λεωφ. γραμμής των λεωφ. γραμμών 523, 524, 526, 530, 560 του Δήμου Κηφισιάς, την Παρασκευή 1/8/2014 από 06.30 έως 20.00 λόγω έργων στην οδό Αδριανού του Δ. Κηφισιάς ως εξής:

 

 

524, 526, 530 προς αφετηρία:

Από Δηλιγιάννη, κάθετα την Λ. Κηφισίας, συνέχεια Δηλιγιάννη, αριστερά Τατοίου, αριστερά Όθωνος, δεξιά Γρ. Λαμπράκη, συνέχεια Δραγούμη (αφετηρία).

 

 

523, 560 προς αφετηρία:

Από Λ. Κηφισίας, δεξιά Δηλιγιάννη, αριστερά Τατοίου, αριστερά Όθωνος, δεξιά Γρ. Λαμπράκη, συνέχεια Δραγούμη (αφετηρία).

 

 

 

2.    Προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 504, 522, 721 λόγω έργων κατασκευής δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων στη συμβολή των οδών Πεσμαζόγλου και Εμμ. Μπενάκη του Δήμου Κηφισιάς, από 1/8/2014 και για μια εβδομάδα, ως εξής:

 

504, 721 προς αφετηρία:

Από Λ. Κηφισίας, συνέχεια Λ. Κηφισίας, αριστερά Χαρ. Τρικούπη,  συνέχεια ως έχει.

522, προς τέρμα

Από Λ. Κηφισίας, συνέχεια Λ. Κηφισίας, αριστερά Χαρ. Τρικούπη,  δεξιά Τατοΐου, συνέχεια ως έχει.