Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμούγια την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ο.Α.Σ.Α. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών» προϋπολογισμού 45.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Νέα προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185