Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

Τον Ιούνιο (16-19/6/14) θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι το 10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών - 10th European ITS Congress 

Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Μεταφορών της Φινλανδίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ERTICO.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων υποστηρίζει την διοργάνωση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.itsineurope.com/its10/