Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Ενοποίηση γραμμών 508 και 509 σε νέα γραμμή 509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Από τo  Σάββατο 1/2/2014  η λεωφορειακή γραμμή 508 ΖΗΡΙΝΕΙΟ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ και η λεωφορειακή γραμμή 509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ενοποιούνται σε μια ενιαία γραμμή με αριθμό 509 και ονομασία γραμμής ΖΗΡΙΝΕΙΟ- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Διαδρομή γραμμής προς τέρμα

   Από Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Κηφισίας, Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Θησέως, Λεωφ. Μαραθώνος, αριστερά και κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές (ΟΣΕ), αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως), δεξιά Κοιμήσεως Θεοτόκου, δεξιά Τραπεζούντος, αναστροφή στην Τραπεζούντος στο τέρμα της 508, Τραπεζούντος, δεξιά Κοιμήσεως Θεοτόκου, αριστερά Χελμού, δεξιά Λεωφ. Κρυονερίου, Πλατ. Κρυονερίου, Κρυονερίου μέχρι τη νέα Πλατεία, κυκλικά την πλατεία, αριστερά Λεωφ. Κρυονερίου, δεξιά Δημοκρατίας (ΤΕΡΜΑ).

Διαδρομή γραμμής προς αφετηρία

   Από Δημοκρατίας, αριστερά. Σολωμού, δεξιά, Λεωφ. Κρυονερίου, Πλατ. Κρυονερίου, Λεωφ. Κρυονερίου, αριστερά Χελμού, δεξιά Κοιμήσεως Θεοτόκου, αριστερά Τραπεζούντος, αναστροφή στην Τραπεζούντος στο τέρμα της 508, Τραπεζούντος, αριστερά Κοιμήσεως Θεοτόκου, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως), δεξιά  και κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές (ΟΣΕ), δεξιά Λεωφ. Μαραθώνος, Λεωφ. Θησέως, Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Κηφισίας, δεξιά Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Γρ. Λαμπράκη (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).