Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210-8200999 fax. 210-8212219) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και της αστικής του ευθύνης καθ’όλο το έτος 2014.

Ο προϋπολογισμός είναι 35.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 30/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ., και τόπος παράδοσης των προσφορών τα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, T. K. 106 82, Αθήνα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ.

 Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, υπεύθυνη κα. Τ.Ζώταλη τηλ. 210 82.00.971

Αθήνα 23/12/2013

 

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 Γρηγόριος Δημητριάδης