Δελτία Τύπου
Δελτία ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από τον ΟΑΣΑ ανακοινώνεται ότι ύστερα από τις επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τόσο από την απερχόμενη διοίκηση υπό τον Πρόεδρο & Δ. Σύμβουλο Αλέξανδρο Δελούκα όσο και από τα στελέχη του Οργανισμού,  κατέστη δυνατή η καταβολή ενός ακόμη  μέρους των οφειλών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .

 

Συγκεκριμένα, εισήλθαν στα ταμεία του Οργανισμού επιπρόσθετα 11.120.962,50 ευρώ  εκ των οποίων ποσό 6.574.162,50 ευρώ αφορούν στην εξόφληση οφειλής για συγκοινωνιακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον Όμιλο ΟΑΣΑ σε  ΑμεΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και ποσό 4.546.800,00 ευρώ αφορούν μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ιδίου Υπουργείου κατά τη διάρκεια του έτους 2012. Το εισπραχθέν ποσό των 11.120.962,50  ευρώ, συμπληρώνει προηγούμενη είσπραξη ποσού ύψους 9.974.137,50 ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές εξ αιτίας συγκοινωνιακών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον Όμιλο ΟΑΣΑ σε  ΑμεΑ επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και καταβλήθηκε στον ΟΑΣΑ τον περασμένο Οκτώβριο.

 

Το παραπάνω συνολικό ποσό των 21.095.100 ευρώ που εισπράχθηκε θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος των άμεσων και επιτακτικών οικονομικών αναγκών του Ομίλου ΟΑΣΑ. Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα δεν έχει καταβληθεί στον Όμιλο η αρχικά εκ του νόμου και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το έτος 2013 αναμενόμενη για το μήνα Νοέμβριο κρατική επιχορήγηση, που αντιστοιχεί στη διαφορά από τα έσοδά του και είναι απα-ραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των εταιρειών του.

 

Ο ΟΑΣΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει την διεκδίκηση για την άμεση εξόφληση και των υπολοίπων οφειλομένων ποσών από Υπουργεία και Δήμους με κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνεχή  παροχή συγκοινωνιακού έργου  στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητάς του εντός Αττικής.