Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 651 (Ψυχικό – Πανόρμου Α) και 036 (Στ. Κατεχάκη – Στ. Πανόρμου- Γαλάτσι-Κυψέλη) λόγω εργασιών


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : Λειτουργικού Σχεδιασμού 

ΤΜΗΜΑ                     : Εφαρμογών Δικτύου

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.             : 4519/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ                                               

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        : 19/04/2013

 

ΘΕΜΑ                        : Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών   651 (Ψυχικό – Πανόρμου Α) και 036 (Στ. Κατεχάκη – Στ. Πανόρμου- Γαλάτσι-Κυψέλη) λόγω εργασιών στις οδούς Δάφνης, 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Πίνδου και Γράμμου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για την ολοκλήρωση του δικτύου όμβριων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

1.         Έχοντας υπόψη :

 

α)         Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011.

 

β)         Την από 15/04/2013 αίτηση του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού  που αναφέρεται στην τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών   651 (Ψυχικό – Πανόρμου Α) και 036 (Στ. Κατεχάκη – Στ. Πανόρμου- Γαλάτσι-Κυψέλη) λόγω εργασιών στις οδούς Δάφνης, 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Πίνδου και  Γράμμου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για την ολοκλήρωση του δικτύου όμβριων.

 

γ)         Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας.

 

2.         Αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την διάρκεια των εργασιών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.         Την προσωρινή τροποποίηση στην διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 651 (Ψυχικό – Πανόρμου Α) και 036 (Στ. Κατεχάκη – Στ. Πανόρμου- Γαλάτσι-Κυψέλη) για το χρονικό διάστημα από 22/04/2013 έως και τις 22/05/2013 (προσοχή δεν θα δοθεί άλλη παράταση) , ως εξής  :

 

            α)Για την λεωφορειακή γραμμή 651:

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Πλατεία Δάφνης (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ), κυκλικά την πλατεία αριστερά Δάφνης, δεξιά Περρίκου, συνέχεια κανονικά.

 

 

β)Για την λεωφορειακή γραμμή 036 :

 

Διαδρομή από τέρμα:

Από Πρωτοπαπαδάκη, δεξιά Έβρου, αριστερά Περιφερειακός Αττικού άλσους, Καρπενησιώτη, αριστερά Φιλιππίδη, αριστερά Φλώρου, συνέχεια ως έχει.

 

Διαδρομή από Αφετηρία :

Από Φλώρου, δεξιά  Φιλιππίδη, δεξιά Περρίκου, δεξιά Μπάκου, αριστερά Μαντζουράκη, αριστερά Φριζή, αριστερά Μουσών, αριστερά Περρίκου, δεξιά Καρπενησιώτη, περιφερειακός Αττικού Άλσους, δεξιά Καλπακίου, δεξιά 28ης Οκτωβρίου, δεξιά κυκλικά την Πλατεία Πίνδου, 28ης Οκτωβρίου, δεξιά Έβρου, αριστερά Έβρου, αριστερά Πρωτοπαπαδάκη, συνέχεια ως έχει.

 

2.         Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  υποχρεούται όπως :

α)         Συνεννοηθεί με τον ΟΑΣΑ, την Ο.ΣΥ ΑΕ  και την ΕΛ.ΑΣ. – Τ.Τ Κηφισιάς για την εφαρμογή της απόφασης.

 

β)         Φροντίσει να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα στην νέα προσωρινή διαδρομή ώστε να είναι δυνατή η άνετη διέλευση των λεωφορείων.

 

γ)         Τοποθετήσει με δική του φροντίδα και έξοδα τόξα πορείας στα σημεία αλλαγής της διαδρομής και στάσεις στα σημεία που ορίζονται.

 

            Ίδρυση προσωρινών στάσεων για την γραμμή 036:

            Διαδρομή από Τέρμα:

1)     έξω από την είσοδο του Αττικού Άλσος στον περιφερειακό.

2)     επί της οδού Φιλιππίδη και μεταξύ των οδών Σιφογιάννη και Δυκονύμου.

3)στην οδό Φλώρου στην υπάρχουσα της 651 «5η ΨΥΧΙΚΟΥ».

            Διαδρομή από Αφετηρία:

            1)στον περιφερειακό και 20 μέτρα μετά την ταβέρνα «Το Αττικό Άλσος»

            2)απέναντι από την είσοδο του Αττικού Άλσους στον περιφερειακό.

           

δ)         Φροντίσει να δημιουργήσει χώρο για την προσωρινή αφετηρία της λεωφορειακής γραμμής 651 στην Πλατεία Δάφνης και να τοποθετήσει με δική του φροντίδα και έξοδα πλαστικοποιημένες ενημερωτικές πινακίδες πάνω στις στάσεις που προσωρινά εγκαταλείπονται:

            Για την λεωφ. γραμμή 651

1) «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 651» επί της Πλατείας Πίνδου.

2) «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» επί της οδού Γράμμου.

3) «8Ηψυχικου» επί της οδού Δάφνης.

 

Για την λεωφ. Γραμμή 036 από Αφετηρία

1)     «8η ΨΥΧΙΚΟΥ» επί της οδού Δάφνης.

2)     «9η ΨΥΧΙΚΟΥ» επί της οδού Δάφνης.

3)     «ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ» επί της Πλ. Πίνδου.

4)     «ΕΒΡΟΥ» επί της οδού Έβρου.

 

Για την λεωφ. γραμμή 036 από Τέρμα

1) «ΕΒΡΟΥ» επί της οδού Έβρου.

2) «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 651» επί της Πλατείας Πίνδου.

3) «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» επί της οδού Γράμμου.

4) «8η ΨΥΧΙΚΟΥ» επί της οδού Δάφνης.

5) «ΑΓ. ΜΕΤΑΞΑ» επί της οδού Αγ. Μεταξά.

 

3.         Παρακαλείται η Ο.Σ.Υ ΑΕ για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

 

                                                      

    Δημήτρης Αποστολίδης

Πολ. Μηχαν. - Συγκ/λόγος

 

 

Δ/ντής Λειτουργικού Σχεδιασμού

 

                                                                                                       Για την ακρίβεια

Η Τμηματάρχης Γραμματείας

  Ελένη Μάλλιου